Condiții  comerciale www.daynight.ro

 

Cap. I

Dispoziții introductive

 1. Acești Termeni și condiții se aplică contractelor de achiziție încheiate la distanță prin intermediul unui magazin online pe site www.daynight.ro (în continuare „Magazin on-line“) și prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul își exprimă faptul că a cunoscut aceste termeni și condiții și le-a înțeles pe deplin conținutul.
 2. Acești termeni și condiții fac parte integrantă din contractul de cumpărare și sunt obligatorii pentru ambele părți la contractul de cumpărare.
 3. Un contract de achiziție la distanță înseamnă un contract încheiat între vânzător și cumpărătorul care este consumator pentru vânzarea de bunuri și servicii numai prin intermediul mijloacelor de comunicare, în special internet, telefon și poștă electronică(în continuare doar „Contractul de cumpărare“).
 4. Contractul de cumpărare este reglementat în primul rând de prevederile relevante ale Legii nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului la vânzarea de bunuri sau la prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unor contracte încheiate în afara sediului vânzătorului și a modificărilor și completărilor la anumite acte (denumit în continuare Legea), Legea nr. 40/1964 Coll. Codul civil, astfel cum a fost modificat, și acești termeni și condiții de afaceri care reglementează detaliile încheierii și implementării acestora.
 5. Vânzătorul este H&G Times s.r.o., cu sediul Pod vinicou 417/45, 972 17 Kanianka, Slovacia, ID-ul: 50121693, Codul TVA: SK2120178566 , înscriere în Registrul comerțului a tribunalului judetean Trenčín, Secțiunea: Sro, introdus cu nr. 32463/R (în continuare doar „Vânzătorul“), care este totodată și operatorul site-ului www.daynight.ro (în continuare doar „Site-ul“) la fel ăi a magazinului on-line.
 6. Detaliile de contact ale Vânzătorului pentru Magazinulon-line sunt:
 7. a) telefonul de contact:+421 950 722 876 zilele lucrătoare între orele 09:00 și 16:00 .
 8. b) e-mail: info@daynight.ro
 9. c) conexiune bancară:

IBAN: SK02 1100 0000 0029 4904 3647

SWIFT(BIC):TATRSKBX

 

**Fiți atenți la introducerea numărului de cont și a altor date, deoarece mărfurile nu vor fi trimise în cazul în care sunt completate incorect!


 1. Vânzătorul are dreptul să vândă servicii (care include comunicarea cu Cumpărătorul, facturare, servicii de trimitere etc.) prin (utilizarea) Magazinului on-line.
 2. Cumpărător se înțelege utilizatorul site – ului, sau fiecare vizitator al Site-ului care a trimis o comandă prin intermediul Magazinului Internet (în continuare doar Cumpărătorul). Cumpărătorul recunoaște comunicarea electronică cu vânzătorul în principal prin intermediul magazinului de internet, prin telefon și prin e-mail.
 3. Organul de supraveghiere este Inspecția de comerț al republicii Slovace (SOI), Inspectoratul  SOI pentu regiunea Trenčin (Hurbanova 59, 911 01 Trenčín),  Direcțiunea de supraveghiere, tel. č 032/640 01 09.

Cap. II

Informațiile despre marfa și prețuri

 

 1. Reprezentarea culorilor mărfurilor poate să nu reflecte cu exactitate realitatea din cauza inexactității unităților de afișare a computerului.
 2. Prețul bunurilor enumerate în catalogul magazinului on-line este final. Prețul nu include costul livrării și transportului de bunuri sau alte servicii opționale. Costurile aferente livrării bunurilor și costurile celorlalte servicii facultative sunt specificate atunci când se face comanda și sunt adăugate automat la prețul de achiziție al bunurilor. Vânzătorul el este plătitor de TVA.
 3. Toate promoțiile sunt valabile până când stocurile sunt vândute, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru un anumit produs sau până la expirarea termenului de promoție.

 

Cap. III

Comanda de  mărfuri

 1. Cumpărătorul confirmă că prin trimiterea comenzii acceptă prețul bunurilor, termenii și condițiile de afaceri ale magazinului on-line.
 2. După trimiterea comenzii, se va trimite un e-mail de confirmare la adresa de e-mail specificată de către cumpărător pentru a confirma includerea ordinului de procesare. Toate celelalte informații și documente referitoare la comandă vor fi trimise Cumpărătorului la adresa de e-mail menționată mai sus, în special: informațiile de facturare ale cumpărătorului, adresa de livrare a mărfurilor, specificația mărfurilor, cantitatea de bunuri comandate și prețul final al mărfurilor.
 3. Înainte de confirmarea comenzii, va fi stabilit prețul total al mărfurilor comandate și data estimată a livrării.
 4. Înainte de livrarea finală a comenzii, vânzătorul recomandă cumpărătorului să folosească ocazia de a studia cu amănuntul a întregii comenzi și de a studia în detaliu acești termeni și condiții și termenii de reclamație

 

Cap. IV

Modul de încheiere a contrctului de cumpărare

 

 1. Contractul de cumpărare este introdus într-o acceptare obligatorie a propunerii de a încheia un contract de cumpărare de către Cumpărătorul vânzătorului sub forma de:
 2. a) mesaj e-mail trimis de Cumparator Vanzatorului la info@daynight.ro
 3. b) Completarea și depunerea formularului de pe magazinul on-line a Vânzătorului,
 4. c) comanda prin telefon .
 5. acceptarea obligatorie a ordinului este prin e-mail de către vânzător câtre cumpărător privind acceptarea comenzii ca urmare a unei primiriianterioare a comenzii și după verificarea disponibilității și confirmarea livrării solicitate de către Cumpărător așa cum este indicat, de exemplu, „confirmarea comenzii“. O notificare de acceptare a comenzii acceptată automat de către cumpărător la adresa sa de e-mail imediat după trimiterea comenzii nu este considerată acceptare obligatorie a ordinului; această Comunicare are scop informativ numai pentru a notifica Cumpărătorul cu privire la primirea comenzii a acestuia.
 6. acceptarea deplină a ordinului conține informații despre numele și specificarea bunurilor a căror vânzare este obiectul acordului de achiziție, detalii suplimentare privind prețul bunurilor și / sau alte servicii, numele și adresa cumpărătorului, respectiv. adresa la care urmează să fie livrate mărfurile, modul de transport al bunurilor la locul convenit de livrare a bunurilor pentru cumpărător, detaliile vânzătorului sau alte date.
 7. Contractul de cumpărare poate fi modificat, anulat sau completat numai prin înțelegere reciprocă între cumpărător și vânzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin lege sau prin alte reglementări legale general obligatorii.
 8. Orice informații suplimentare privind comanda Cumpărătorului pot fi trimise la adresa de e-mail a Cumpărătorului, dacă este necesar.

 

 

Cap. V

Obligațiile părților contractuale

 

Vânzătorul se angajează să livreze:

 1. tipul și cantitatea bunurilor la prețul de cumpărare și la termenele de plată care se aplică în ziua expedierii comenzii, cu excepția erorilor evidente, în cazul unei modificări semnificative a prețului mărfurilor sau indisponibilității bunurilor;

2.Produs care va fi ambalat în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

 1. Documentele cumpărătorului în formă scrisă sau electronică necesare primirii și utilizării lor.

Vânzătorul nu este responsabil pentru:

 1. Livrarea cu întârziere a bunurilor cauzată de adresa incorectă a destinatarului.
 2. Neefectuarea livrării de bunuri din cauza unor obstacole neprevăzute.

Cumpărătorul se obligă:

 1. să preia bunurile comandate, să verifice integritatea ambalajului și, în cazul unor defecte, să notifice imediat cumpărătorul;
 2. Plata prețului de cumpărare pentru bunuri în cuantumul și în conformitate cu termenele de plată aplicabile în ziua expedierii comenzii.
 3. Nu a vătăma numele de afaceri al vânzătorului.

 

 

Cap. VI

Retragere de la contractul de cumpărare

 

 1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără a preciza un motiv în conformitate cu Legea nr. 102/2014 Coll. în termen de 14 zile de la primirea bunurilor. În cazul mărfurilor livrate separat în cadrul unei singure comenzi, termenul de retragere este momentul primirii ultimei mărfuri livrate. Datorită faptului că bunurile sunt produse cosmetice, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără să prezinte vreun motiv, cu excepția cazului în care ambalajul produsului cosmetic a fost rupt.
 2. În conformitate cu § 7 alin. 6 din Legea nr. 102/2014 Coll. Cumpărătorul nu poate să se retragă din contract, care constă în:
 3. a) vânzarea de bunuri izolate în ambalaje protectoare care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și a căror ambalaj de protecție a fost rupt după livrare;
 4. b) mărfurile realizate conform cerințelor specifice a consumatorului , produsele rcreate la măsură, sau mărfurile destinate în mod specific unui consumator (bunuri la comandă);
 5. c) vânzarea de bunuri supuse unei degradări de calități rapidă sau a unei stricări rapide;
 6. d) reparații sau întreținere urgente prin care consumatorul a cerut în mod explicit vânzătorului;
 7. e) conținutul, altul decât pe un suport material, în cazul în care prestarea sa a fost inițiată cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, exprimând acest consimțământ, își pierde dreptul de retragere;
 8. f) vânzarea abonamentelor periodice pe baza abonamentului și cărți care nu se vând ch într-o husă de protecție,
 9. g) vânzarea de înregistrări audio, înregistrări video, audio, cărți sau programe de calculator vândute într-un caz de protecție în cazul în care consumatorul aceste ambalaje a desfăcut.
 10. Cumpărătorul are dreptul să despacheteze bunurile în perioada de retragere din contract pentru a determina proprietățile și funcționalitatea bunurilor, dar nu are dreptul să înceapă utilizarea bunurilor și să le restituie vânzătorului după câteva zile. Mărfurile utilizate șiîntr-o măsură mai mică decât suficientă pentru a verifica pot să fie returnate doar dacă vânzătorul decide altfel într-un anumit caz; în acest caz, Cumpărătorul este răspunzător pentru deprecierea bunurilor care rezultă din manipularea mărfurilor care depășește tratamentul necesar pentru a determina caracteristicile și funcționalitatea mărfurilor. În ceea ce privește condiția menționată în teza anterioară, se pot returna  numai bunurile care:
 11. a) sunt în stare inițială,
 12. b) nu prezintă semne de uz și uzură,
 13. c) nu sunt deteriorate,
 14. d) sunt complete (inclusiv accesorii, instrucțiuni etc.).

4.Cumpărătorul este obligat să aplică dreptul de retragere din Contract în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, pe adresa de e-mail a Vânzătorului sau prin trimiterea unui formular completat disponibil pe site-ul Web al Vânzătorului. Perioada de așteptare este considerată a fi menținută dacă notificarea de retragere a fost trimisă nu mai târziu de ultima zi a perioadei.

5.Cumpărătorul este obligat să returneze mărfurile înapoi la adresa vânzătorului în cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Recomandăm Cumpărătorului să facă o copie a documentului fiscal (factură) pentru uzul propriu și să trimită mărfurile prin scrisoare recomandată și ca element asigurat. Bunurile nu trebuie trimise cu numerar la livrare, astfel de bunuri nu vor fi preluate..

 1. Cumpărătorul este obligat să anexeze în pachet un document fiscal (factură) cu accesorii complete, documentație, ambalare etc. pe care le-a primit. Perioada de returnare a mărfurilor se consideră a fi menținută dacă mărfurile au fost predate pentru transport nu mai târziu de ultima zi a perioadei.
 2. Costul de returnare a bunurilor va fi suportat de Cumpărător. Potrivit informațiilor disponibile, este de așteptat o estimare a acestor costuri, în funcție de mărimea, greutatea mărfurilor, distanța de la locul în care sunt returnate mărfurile și prețurile pentru care transportatorul selectat își oferă serviciile în valoare de 5, – EUR fără TVA.
 3. Vânzătorul se obligă să returneze prețul de achiziție cel târziu în termen de 14 zile. Plata se va face în același mod cum a realizat plata cumpărătorul, cu excepția cazului în care a fost convenită altă metodă de plată. Plata pentru bunurile achiziționate va fi plătită numai după ce mărfurile returnate vor fi livrate înapoi la adresa vânzătorului sau la prezentarea documentului care dovedește returnarea mărfurilor, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi. În cazul retragerii neautorizate din contract, mărfurile vor fi returnate Cumpărătorului pe cheltuiala Cumpărătorului.

9. Nepreluarea unui colet comandat de Cumparator nu poate fi considerat o retragere valabila a contractului conform legii.Vânzătorul are dreptul să ceară Cumpărătorului rambursarea tuturor costurilor asociate cu neîncasarea livrării comandate. Toate litigiile vor fi soluționate de instanță, în conformitate cu reglementările legale în vigoare în Republica Slovacă. Aceasta nu aduce atingere dreptului vânzătorului la o pedeapsă contractuală.

 1. În cazul în care cumpărătorul nu respectă oricare dintre obligațiile menționate mai sus în conformitate cu acești termeni și condiții, retragerea din contract nu este validă și eficientă, iar vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului toate plățile demonstrabile în temeiul acestor Termeni și condiții și, în același timp, are dreptul să ramburseze costurile aferente expedierii Bunurilor înapoi la Cumpărător.

 

Cap. VII

Anularea comenzii

 

 1. Cumpărătorul poate anula o comandă care nu a fost încă livrată cel tărziu în ziua trimiterii comenzii, prin trimiterea unei cereri la info@daynight.ro sau prin telefon. Vânzătorul nu percepe nicio taxă pentru anularea ordinului în conformitate cu propoziția anterioară. În cazul prețului de achiziție plătit, Vânzătorul returnează Cumpărătorului prețul de achiziție plătit în termen de 14 zile prin transfer bancar în contul de la care a fost plătit prețul de cumpărare.
 2. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda din cauza vânzării sau indisponibilității bunurilor. Vânzătorul va informa cumpărătorul cu privire la anularea comenzii fără întârziere prin telefon sau e-mail. Dacă Cumpărătorul a plătit prețul de cumpărare sau partea sa, Cumpărătorul va fi rambursat în termen de 14 zile prin transfer bancar în contul de la care a fost plătit prețul de achiziție.

 

Cap. VIII

Condiții de plată

 

 1. Magazinul online oferă următoarele modalități de plată:
 2. a) Plata la livrare– metoda cea mai preferată de plată atunci când cumpărătorul plătește comanda direct la curier.
 3. b) Transfer / depozit în contul bancar al vânzătorului– Plata prin depunere / transfer în contul bancar al vânzătorului, deoarece numărul de ordine este folosit ca simbol variabil.
 4. c) Plata prin intermediul PayPal – Plata efectuata electronic prin intermediul unui gateway de plata securizat cu plata prin card sau credit.
 5. d) Plata prin GoPay– Plata efectuată electronic prin intermediul unui gateway de plată securizat cu carduri de plată VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club

International. GoPay respectă standardele internaționale și îndeplinește cele mai stricte cerințe de securitate ale MasterCard SecureCode și Verified by VISA.

 1. Prețul livrării bunurilor comandate în cadrul unei singure comenzi este independent de numărul de articole comandate.
 2. Prețul de cumpărare nu poate fi plătit prin vouchere sau cecuri emise de orice persoană juridică.
 3. Documentul fiscal (factura) este trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului sau este expediat în pachetul de bunuri la livrare. 5. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul acordă de asemenea consimțământul pentru trimiterea electronică a facturilor. Facturile electronice trimise sunt în format PDF securizate împotriva modificării conținutului și îndeplinesc toate cerințele documentului fiscal.
 4. Bunurile rămân în proprietatea vânzătorului până la plată și preluare integrală, însă riscul de deteriorare a bunurilor trece prin preluarea bunurilor de către cumpărător.

 

Cap. IX

Condiții de înmânare

 

 1. Perioada de livrare începe în ziua efectuării comenzii în cazul plății în numerar sau prin intermediull portaluluide plată sau în ziua primirii plății în contul bancar.
 2. Disponibilitatea obișnuită a bunurilor poate varia și Vânzătorul nu garantează disponibilitatea imediată a bunurilor oferite.
 3. Cu excepția cazului în care se convine altfel, Vânzătorul se angajează să livreze mărfurile Cumpărătorului imediat în termen de 3 zile lucrătoare, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la executarea comenzii, cu excepția cazului în care a fost specificat un termen de livrare mai mare pentru mărfuri. În cazul în care mărfurile sunt în stoc, acestea sunt expediate cât mai curând posibil. Livrarea de bunuri are loc în zilele lucrătoare de la 08: 00-18: 00.
 4. Timpul de livrare se prelungește în cazul neașteptatului, al faptelor necomise de vânzători, cum ar fi forță majoră neprevăzută, greve și alte obstacole care nu pot fi influențate de Vânzător.
 5. Dacă există mai multe bunuri în ordine și o parte din ele nu este în stoc, Vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la posibilitatea livrărilor parțiale. Acest lucru se aplică și în cazul în care există un singur produs în comandă.
 6. La primirea transportului cu bunurile, Cumpărătorul este obligat să despacheteze complet bunurile și să determine dacă acestea sunt deteriorate mecanic. În cazul deteriorării mecanice sau al incompletității expedierii, se angajează să îl informeze imediat pe vânzător prin e-mail sau prin telefon și să scrie așa-numitul Vânzător. înregistrarea daunelor.
 7. Cumpărătorul este obligat să asigure primirea a bunurilor fără probleme. Daca Cumparatorul nu reuseste acest lucru si bunurile sunt returnate Vanzatorului in detrimentul neinvitarii repetate a Cumparatorului, Vanzatorul are dreptul la Cumparator sa ramburseze daunele suferite in suma costurilor reale de a incerca livrarea nereusita.
 8. Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la locul și la momentul în care Vânzătorul sau agentul său autorizat să livreze bunurile și Cumpărătorul sunt de acord în Contractul de Cumpărare sau în orice alt mod înainte de livrarea mărfurilor.
 9. Bunurile sunt livrate pe teritoriul Slovaciei, Boemiei și Europei.

 

Cap. X

Procedeul de returnare  

 

 1. Cumpărătorul depune plângerea în scris prin poștă la adresa vânzătorului sau prin e-mail la adresa info@daynight.ro în perioada de garanție legală, care este de 24 de luni, cu excepția cazului în care legea prevede o perioadă de garanție diferită sau dacă nu sa convenit altfel și începe să curgă de la acceptarea bunurilor de către cumpărător. Cumpărătorul este obligat să completeze Formularul de reclamație la sfârșitul acestor Termeni și condiții.
 2. Cumpărătorul este obligat să transmită vânzătorului originalul documentului fiscal (factură) împreună cu bunurile revendicate. Vânzătorul nu preia bunurile revendicate trimise de cumpărător la livrare. Bunurile trebuie ambalate corespunzător astfel încât mărfurile să nu fie deteriorate în timpul transportului și vă recomandăm să trimiteți mărfurile prin poștă recomandată și ca produs asigurat.
 3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare, în special pentru a indica tipul și amploarea defectului bunurilor. Cumpărătorul este obligat să ia o imagine clară a acestor defecte și să le trimită la adresa de e-mail de mai sus.
 4. Vanzatorul este raspunzator pentru defectele constatate asupra bunurilor vandute la primirea de catre Cumparator si pentru defectele care apar dupa primirea si utilizarea bunurilor in perioada de garantie.
 5. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate în principal de utilizarea următoarelor: deteriorări mecanice, eveniment inevitabil (dezastre naturale, manipularea necorespunzătoare), contrar instrucțiunilor de utilizare și de modul obișnuit de utilizare în cazuri specifice, în cazul în care este evident din natura lucrurilor și a interferenței de către persoane neautorizate. inclusiv utilizatorul, sau alte manipulare, utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund umiditatea, influențe mecanice mediul natural al mărfurilor chimice și, lipsa de îngrijire și întreținere a bunurilor (descărcare: instrucțiuni și orientări pentru întreținere), deteriorarea bunurilor de încărcare excesivă, utilizarea mărfurilor cu încălcarea termenilor documentației, a principiilor generale, a standardelor tehnice sau a reglementărilor de siguranță sau a oricărei alte încălcări a garanției.
 6. Vanzatorul va determina modul în care să se realizează reclamația imediat, în cazuri complicate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data cererii, în anumite cazuri, în special în cazul în care impune evaluarea tehnică complexă a stării mărfii, în termen de 30 de zile de la data cererii, atunci cererea se rezolvă în termen , care nu poate depăși 30 de zile de la revendicare. Plângerile vor fi notificate cumpărătorului prin telefon, în scris sau prin e-mail. Pretenția de garanție durează până la 30 de zile de la data livrării bunurilor revendicate către vânzător, cu excepția cazului în care se convine altfel.
 7. În cazul unei plângeri depuse în termen de 12 luni de la cumpărarea produsului, Vânzătorul poate soluționa cererea prin respingerea acesteia doar pe baza unei hotărâri a experților. În cazul în care vânzătorul respinge reclamația făcută după 12 luni de la achiziționarea produsului, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la cine poate trimite produsul pentru evaluarea experților. Expertul judecat este în scopul soluționării plângerilor. Între altele de asemenea, opinia unei persoane autorizate sau a unei persoane autorizate de producător să efectueze reparații în garanție. Dacă produsul este trimis unei persoane desemnate pentru judecarea experților, Vânzătorul va suporta costurile evaluării experților, precum și orice alte costuri rezonabile suportate, indiferent de rezultatul evaluării experților.
 8. Dacă este un defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul să fie gratuit, în timp util și în mod corespunzător eliminat. Vânzătorul decide cu privire la modul de îndepărtare a defecțiunilor și este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate. Dacă este un defect care nu poate fi eliminat și care împiedică utilizarea corectă a unui lucru ca un lucru defectuos, Cumpărătorul are dreptul de a schimba elementul sau are dreptul de a se retrage din Contractul de Achiziție. Aceleași drepturi aparțin Cumpărătorului dacă acesta este un defect amovibil, dar dacă Cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător articolul pentru a repeta defectul după reparație sau pentru un număr mai mare de defecte. Reapariția unui defect după reparație se consideră că apare din nou dacă același defect cel puțin dublu a fost eliminat în timpul perioadei de garanție. Un număr mai mare de defecte este considerat atunci când mărfurile au cel puțin trei defecte amovibile, fiecare defect care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor. În locul remedierii defecțiunii, Cumpărătorul poate solicita înlocuirea Bunurilor sau, în cazul în care defectul se referă numai la Bunuri, înlocuirea acestei părți în cazul în care Vânzătorul nu suportă costuri disproporționate în ceea ce privește prețul Bunului sau gravitatea defectului. Dacă este un defect nedeplasabil care nu împiedică utilizarea corectă a bunurilor, Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului Bunurilor.

 

 1. În cazul în care Cumpărătorul are dreptul să facă schimb de Bunuri sau dreptul de a se retrage din contract, revine Cumpărătorului să stabilească care dintre aceste drepturi va exercita. Cu toate acestea, odată ce alege unul dintre aceste drepturi, el nu mai poate schimba în mod unilateral această alegere.
 2. Vânzătorul este obligat să soluționeze cererea și să rezilieze procedura de plângere în unul din următoarele moduri: a) predarea bunurilor reparate; , (f) a refuzat în mod rezonabil o cerere de bunuri.

 

Cap. XI

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. Vânzătorul va procesa datele personale ale Cumpărătorului numai în scopul înregistrării Cumpărătorului în Internet Shop, în scopul primirii de știri, prelucrării cookie-urilor și încheierii Contractului de Cumpărare și pentru îndeplinirea obligațiilor față de Cumpărător în baza Contractului de Cumpărare conform noului Act nr. 18/2018 Coll. cu privire la protecția datelor personale și la modificările și completările aduse anumitor acte, în special la emiterea unui document de factură / fiscală, contactarea cumpărătorului în legătură cu procesarea comenzii sale, livrarea mărfurilor comandate de către compania de transport maritim, manipularea oricărei reclamații, comunicarea necesară între părți și înregistrarea în magazinul Internet.
 2. Vânzătorul declară că va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-o manieră care nu contrazice sau eludează legea privind protecția datelor cu caracter personal sau altă legislație general obligatorie. Vânzătorul declară că consimțământul persoanei interesate nu va fi executat, ci se bazează exclusiv pe natura voluntară a cumpărătorului.
 3. Vânzătorul procesează datele cu caracter personal ale cumpărătorului în următorii termeni: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de facturare / adresa de expediere, codul poștal și numărul de telefon de contact.
 4. Cumpărătorul acordă Vânzătorului acest consimțământ pentru procesare pentru o perioadă maximă de 3 ani, cu excepția scopurilor de înregistrare, în cazul în care Cumpărătorul acordă consimțământul pentru durata utilizării Contului de utilizator, ulterior pentru o perioadă maximă de 3 ani. Cumpărătorul poate să-și retragă consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în scris, oral, telefonic sau electronic. La primirea retragerii consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul trebuie să prevadă blocarea și lichidarea datelor cu caracter personal care au fost procesate fără întârzieri nejustificate.
 5. Vânzătorul nu oferă, dezvăluie, dezvăluie datele personale ale Cumpărătorului oricărei alte entități, cu excepția serviciului de transport, a companiei de operare a portalului de plată și a băncii cu care cooperarea este necesară pentru buna gestionare a comenzii.
 6. Cumpărătorul poate solicita modificarea, corectarea, limitarea prelucrării, distrugerii, ștergerii sau informațiilor cu privire la datele sale personale sau poate să se opună prelucrării în scris sau prin e-mail la adresa info@daynight.ro .
 7. Magazinul utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text mici care pot fi trimise la browser atunci când accesează site-ul operatorului și sunt stocate pe dispozitiv (computer sau alt dispozitiv cu acces la Internet, cum ar fi un smartphone sau tabletă) al cumpărătorului. Cookie-urile conțin, de obicei, numele site-ului Web de la care provin, valabilitatea și valoarea. Data viitoare când vizitați site-ul Web, browserul reîncărcă cookie-urile și trimite aceste informații înapoi la site-ul web care a creat inițial cookie-urile. Cookie-urile utilizate pe site nu afectează niciun dispozitiv al cumpărătorului. În cazul unei vizite la Website și în cazul în care Cumpărătorul își exprimă acceptul voluntar al fișierelor cookie, acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare se consideră acceptată.
 8. Vânzătorul se obligă să utilizeze cookie-uri numai în scopul îmbunătățirii serviciului și îmbunătățirii structurii și conținutului site-ului.

 

Capitolul  XII.
Soluționarea litigiilor prin intermediul  platformei europene RSO

 

În cazul în care clientul nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a rezolvat reclamația sau consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile, clientul are dreptul să contacteze vânzătorul cu o cerere de remediere. În cazul în care Vânzătorul, la cererea Clientului, răspunde la sentința anterioară prin refuz sau nu răspunde la o astfel de cerere în termen de 30 de zile de la data expedierii către Client, Clientul are dreptul de a depune o soluție alternativă a litigiului în conformitate cu secțiunea 12 din Legea nr. 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și modificările și completările aduse anumitor acte. De asemenea, creanțele vânzătorului împotriva cumpărătorului pot fi impuse prin platforma europeană. Entitatea relevantă pentru soluționarea alternativă a litigiilor de consum cu vânzătorul este Inspecția Comercială a Slovaciei sau altă persoană juridică competentă înregistrată pe lista subiectelor de soluționare alternativă a litigiilor menținute de Ministerul Economiei al Republicii Slovace (lista este disponibilă la http://www.mhsr.sk/); clientul are dreptul de a alege care dintre aceste entități de soluționare alternativă a litigiilor să contacteze. Clientul poate utiliza platforma de soluționare online a litigiilor disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pentru a prezenta o propunere alternativă de soluționare a litigiilor în materie de consum.

Cap. XIII

Ameda contractuală

 

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a acorda Cumpărătorului o penalitate contractuală de 10% din preț, min. cu toate acestea, în cazul unui contract de cumpărare pe care Cumpărătorul nu l-a retras sau retras și nu a preluat bunurile și a fost returnat vânzătorului sau a fost invitat de către Vânzător să preia bunurile în timp ce nu acceptă bunurile.
 2. Această penalitate contractuală nu include costurile de transport sau alte costuri ale vânzătorului legate de neîndeplinirea Contractului de achiziție.
 3. Plata penalității contractuale nu scutește cumpărătorul de obligația de a plăti prețul de cumpărare convenit, dacă nu este altfel convenit cu vânzătorul.

4.Toate litigiile vor fi soluționate de instanță, în conformitate cu reglementările legale în vigoare în Republica Slovacă.

 

Capitolul  XIV.

Dispoziții finale

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții fără notificare prealabilă către cumpărător. În cazul unei schimbări a condițiilor de afaceri sau a condițiilor de plângere, întregul proces de cumpărare este guvernat de termenii și condițiile valabile la momentul trimiterii comenzii de către cumpărător și acestea sunt disponibile pe site-ul web al vânzătorului.
 2. O parte integrantă acestor condiții comerciale este și procedeul de reclamație.
 3. Prin trimiterea unei comenzi, Cumpărătorul a citit și a înțeles termenii și condițiile și termenii reclamației.
 4. Acești Termeni și condiții, inclusiv părțile lor integrale, vor deveni efective și eficiente. Mai 2019.
 5. Acești Termeni și condiții comerciale și Termenii și condițiile de revendicare devin efectivi împotriva cumpărătorului prin încheierea unui contract de cumpărare.